регистрационен формуляр

Заявки за участие ще се приемат до 23:59 ч. на 17 март 2016 г. За успешно приети се считат кандидатурите, подадени чрез настоящия формуляр в обявения срок, получили потвърждение в системата и повторно потвърждение за успешна кандидатура по имейл.


Всички полета отбелязани със * са задължителни.Обща информация


(изписано на български език)


(изписано на английски език)


Допустими са файлове с максимален размер 500KB, наименовани с латински букви, без използване на специални символи, във формат `JPG (JPEG)`, `PNG` или `GIF`


Име и фамилия+359

Снимки и видео

Имате възможност да качите до 5 снимки от Вашата кампания, всяка от които с максимален размер до 500KB. Допустими са файлове, наименовани с латински букви, без използване на специални символи, във формат `JPG (JPEG)`, `PNG` или `GIF`
Моля, изпишете пълния URL адрес, започващ с http://www.


Данни за фактура

На база въведените данни и получен банков превод по сметка IBAN: BG13STSA93000001434292, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, ще Ви бъде издадена фактура. Администраторът не носи отговорност за грешно въведени данни.


BG

На база приложения платежен документ ще Ви бъде издадена фактура. Допустими са файлове с максимален размер 500KB, наименовани с латински букви, без използване на специални символи, във формат `JPG (JPEG)`, `PNG`, `GIF`, `DOC` или `PDF`


Описание

(изписано на български език)


(изписано на английски език)


Изберете категорията, в която искате да подадете заявка