Критерии

Критериите за оценка в конкурса са изключително насочени към иновативността на кампаниите, както и към ефективното достигане на първоначално заложените резултати.

Кампаниите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

  • Дефиниция на комуникационния проблем

  • Стратегически подход и иновативно мислене - цели, задачи, послания, публики, очаквани резултати, изследвания, критерии за оценка на ефективността;

  • Изпълнение на проекта - планиране във времето, периоди на разгръщане на кампанията, финализиране на проекта;

  • Ефективност и постигнати резултати.